उत्राण गावातील कोरोना वर नियंत्रना साठी स्व खरच्याने व स्वताचे ट्रॅकटर ने फवारणी

उत्राण गावातील कोरोना वर नियंत्रना साठी स्व खरच्याने व स्वताचे ट्रॅकटर ने फवारणी

ब्रेकिंग न्यूज उत्राण तालुका एरंडोल उत्राण गावातील कोरोना वर नियंत्रना साठी स्व खरच्याने व स्वताचे ट्रॅकटर ने फवारणी मशीन लावून उत्राण गावातील एक देव माणूस धावून आले त्याचे नाव डॉ भास्कर बारकू पाटील या डॉ साहेबांनी कोरोना संसर्ग जन्य रोगाचा नाश करण्या…