दि. २६/११/२०२९ रोजी १९.३० ते १९.४५ वा. दरम्यान धरणगाव पो.स्टे. हद्दीत पाळधी गावा जवळ हायवे रोडवर काही अज्ञात आरोपीतांनी फरकांडे ता.एरंडोल येथील कपाशी व्यापारी स्वप्नील शिंपी व दिलीप चौधरी हे जळगाव येथून कपाशीचे पैसे घेवून जाणाऱ्या होंडा सीटी कार अडवून त्यांचे जवळी पैसे हिसकावण्याच्या प्रयत्न करीत असतांना अज्ञात आरोपीतांनी कपाशी व्यापारी स्वप्नील शिंपी याचेवर चाकूने वार करून खून केल्याबाबत दि. २७/११/२०२१ रोजी धरणगाव पो.स्टे. गु.र.नं. ४११/२०२१ भादंवि क.३०२,३९३ प्रमाणे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मा. डॉ. श्री. प्रविण मुंढे, पोलीस अधीक्षक, जळगाव, मा. श्री. चोपडे, अपर पोलीस अधीक्षक, चाळीसगाव, मा. श्री. कृषीकेश रावले, सहा पोलीस अधीक्षक, चोपडा उपविभाग तसेच पो.निरी. श्री. किरणकुमार बकाले, पोलीस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा, जळगाव, पोलीस निरीक्षक, धरणगाव पो.स्टे. अशांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्यादरम्यान मा. पोलीस अधीक्षक सो. जळगाव यांनी अज्ञात आरोपीचे शोध बाबत योग्य ते मार्गदर्शन करुन सुचना दिल्या. त्याप्रमाणे पो.निरी.श्री. किरणकुमार बकाले, स्थानिक गुन्हे शाखा, जळगाव व त्यांचे अधिनस्त पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार अशांनी CCTV फुटेज व गोपनिय माहितीच्या आधारे अज्ञात आरोपीतांचा ७२ तासात सतत तपासाचे चक्र फिरवुन गुन्हयांतील ५ अज्ञात आरोपीतांना जळगाव शहरातुन ताब्यात घेवून त्यांना गुन्हयांबाबत विचारपुस करता त्यांनी गुन्हा केल्याचे कबुल केल्याने सदर आरोपीतांना दि. २९/११/२०२१ रोजी धरणगाव पोलीस स्टेशनला हजर केले असून त्यांना सदर गुन्हयांत अटक करण्यात आलेली आहे. सदर गुन्हयांचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक, श्री. शेळके, धरणगाव पो.स्टे. हे करीत आहेत.

Total Page Visits: 11 - Today Page Visits: 2
News Reporter
यूपी, एमपी, दिल्ली, छत्तीसगड के लिये रिपोर्टर चाहिए Editor- Shailesh Kumar Mishra 7607862522 India Sting News Reporters collect and analyze information of interest, including crime, government and breaking news, and broadcast it to the public. If you have additional questions or require more information about our privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at indiastingnews@gmail.com

Leave a Reply