पारोळा शहरात स्थाईक असलेले भागवत सुकलाल चौधरी हे त्यांचे मुलाकडे मुंबई येथे गेले असतांना बंद घराच्या छताच्या सान्यातील लोखंडी गज वाकवून घरात प्रवेश करून कोणीतरी अज्ञात चोरट्यांनी बंद घरातील रोख रक्कम चोरुन नेली होती. सदर बाबत दिनांक २२/०९/२०२१ रोजी पारोळा पोलीस स्टेशनला ३६७ / २०२१ भादविक ४५४ ४५७, ३८० प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर गुन्ह्याचा समांतर तपास मा. पोलीस अधीक्षक डॉ. श्री प्रविण मुंढे साो, अपर पोलीस अधीक्षक श्री चंद्रकांत गवळी सो, श्री रमेश चोपडे सो यांनी पोलीस निरीक्षक श्री किरणकुमार बकाले सो. यांना सदर घटनेबाबत पथक स्थापन करून गुन्हा उघडकीस आणणे कामी सुचना व मार्गदर्शन केले होते.

त्या अनुषंगाने पोलीस निरीक्षक श्री किरण कुमार बकाले यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेकडील सफौ अशोक महाजन, पोलीस हवालदार सुनिल दामोदरे, जयंत चौधरी, दिपक पाटील, पो.ना. नंदलाल पाटील, किरण धनगर, प्रमोद लाडवंजारी, भगवान पाटील, राहुल वैसाणे, पोकॉ सचिन महाजन, चालक अशोक पाटील, भरत पाटील, विजय चौधरी यांचे पथक स्थापन करून त्यांना सदर गुन्हा उघडकीस आणणे कामी रवाना केले होते.

पोलीस निरीक्षक श्री किरणकुमार बकाले सो यांना गोपनिय माहिती मिळाली की, सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी रहात असलेल्या गल्लीत राहणारा बंटी उर्फ नाट्या जितेंद्र चौधरी याची पार्श्वभुमी बघीतली असता त्याचेवर यापुर्वी घरफोडी चोरीचे गुन्हे दाखल असुन तो वयाचे १७ वर्षापासुन गुन्हे करीत असल्याचे समजुन आल्याने सदर बंटी उर्फ नाट्या जितेंद्र चौधरी यास ताब्यात घेवून विचारपुस केली असता, सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी हे त्याचे नात्याने काका असुन त्यांचे घरात नुकतेच लहान मुलाचे लग्न झाले असल्याने घरात सोने व रोख रक्कम असेल व सदर रकमेतून हॉटेल व्यवसाय करू असे वाटल्याने मीच सदरची घरफोडी चोरी केल्याचे कबुल केले असून पुतण्यानेच काकाचे घरात चोरी केली असून गुन्ह्यातील चोरीस गेलेली रोख रक्कम सुध्दा त्याचेकडून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने हस्तगत करून २४ तासात गुन्हा उघडकीस आणला आहे.

आरोपी नामे बंटी उर्फ नाट्या जितेंद्र चौधरी, रा. शिवडी गल्ली, झपट भवानी चौक, पारोळा याचे सह सदर गुन्ह्यातील मुद्देमालासह पुढील कायदेशिर कार्यवाही करीता पारोळा पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.विषय- पारोळा शहरात घरफोडी चोरी करणारा अट्टल व सराईत गुन्हेगार २४ तासाचे आत मुद्देमालासह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाच्या जाळ्यात. पारोळा शहरात स्थाईक असलेले भागवत सुकलाल चौधरी हे त्यांचे मुलाकडे मुंबई येथे गेले असतांना बंद घराच्या छताच्या सान्यातील लोखंडी गज वाकवून घरात प्रवेश करून कोणीतरी अज्ञात चोरट्यांनी बंद घरातील रोख रक्कम चोरुन नेली होती. सदर बाबत दिनांक २२/०९/२०२१ रोजी पारोळा पोलीस स्टेशनला ३६७ / २०२१ भादविक ४५४ ४५७, ३८० प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर गुन्ह्याचा समांतर तपास मा. पोलीस अधीक्षक डॉ. श्री प्रविण मुंढे साो, अपर पोलीस अधीक्षक श्री चंद्रकांत गवळी सो, श्री रमेश चोपडे सो यांनी पोलीस निरीक्षक श्री किरणकुमार बकाले सो. यांना सदर घटनेबाबत पथक स्थापन करून गुन्हा उघडकीस आणणे कामी सुचना व मार्गदर्शन केले होते. त्या अनुषंगाने पोलीस निरीक्षक श्री किरण कुमार बकाले यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेकडील सफौ अशोक महाजन, पोलीस हवालदार सुनिल दामोदरे, जयंत चौधरी, दिपक पाटील, पो.ना. नंदलाल पाटील, किरण धनगर, प्रमोद लाडवंजारी, भगवान पाटील, राहुल वैसाणे, पोकॉ सचिन महाजन, चालक अशोक पाटील, भरत पाटील, विजय चौधरी यांचे पथक स्थापन करून त्यांना सदर गुन्हा उघडकीस आणणे कामी रवाना केले होते. पोलीस निरीक्षक श्री किरणकुमार बकाले सो यांना गोपनिय माहिती मिळाली की, सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी रहात असलेल्या गल्लीत राहणारा बंटी उर्फ नाट्या जितेंद्र चौधरी याची पार्श्वभुमी बघीतली असता त्याचेवर यापुर्वी घरफोडी चोरीचे गुन्हे दाखल असुन तो वयाचे १७ वर्षापासुन गुन्हे करीत असल्याचे समजुन आल्याने सदर बंटी उर्फ नाट्या जितेंद्र चौधरी यास ताब्यात घेवून विचारपुस केली असता, सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी हे त्याचे नात्याने काका असुन त्यांचे घरात नुकतेच लहान मुलाचे लग्न झाले असल्याने घरात सोने व रोख रक्कम असेल व सदर रकमेतून हॉटेल व्यवसाय करू असे वाटल्याने मीच सदरची घरफोडी चोरी केल्याचे कबुल केले असून पुतण्यानेच काकाचे घरात चोरी केली असून गुन्ह्यातील चोरीस गेलेली रोख रक्कम सुध्दा त्याचेकडून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने हस्तगत करून २४ तासात गुन्हा उघडकीस आणला आहे. आरोपी नामे बंटी उर्फ नाट्या जितेंद्र चौधरी, रा. शिवडी गल्ली, झपट भवानी चौक, पारोळा याचे सह सदर गुन्ह्यातील मुद्देमालासह पुढील कायदेशिर कार्यवाही करीता पारोळा पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

Total Page Visits: 356 - Today Page Visits: 1
News Reporter
India Sting News Reporters collect and analyze information of interest, including crime, government and breaking news, and broadcast it to the public. If you have additional questions or require more information about our privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at indiastingnews@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *