जळगाव जिल्हयांत मोबाईल चोरी संदर्भात जबरी चोरी गुन्हे घडत असल्याने मा. डॉ. श्री. प्रविण पोलीस अधीक्षक
जळगाव, मा.श्री. चंद्रकांत गवळी, अपर पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांनी दिलेल्या सुचना व मार्गदर्शनाखाली मा. श्री. किरणकुमार
बकाले, पोलीस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा, जळगाव यांनी मोबाईल चोरी करणारे इसमांचे शोध कानी वेगवेगळे पथके
तयार केले असून त्यांना वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचना व मार्गदर्शन केले. त्याप्रमाणे मा. किरणकुमार बकाले, पोलीस निरीक्षक
यांना दि.०९/०९/२०२१ रोजी गोपनिय माहिती मिळाल्या की, जळगाव शहरात राहणारा १) अक्षय मुकेश अटवाल, जळगाव, २)
अक्षय आनंदा जावळे दोन्ही रा.शनिपेठ, जळगाव या इसमाचे चोरीचे मोबाईल असल्याची माहिती मिळाल्याने त्याप्रमाणे
सफो विजय देवरा पाटील, सफ/युनुस पोहेको/ जयंत भानुदास चौधरी, पोहेको/सौंदप श्रावण साळवे, पोना/विजय शामराव
पाटील, पोना/ किरण मोहन धनगर, पोना/ प्रमोद अरुण लाडवंजारी, पोना/अविनाश बापुराव देवरे, पोकों/पंकज रामचंद्र शिंदे,
चापोको मुरलीधर सखाराम बारी सर्व नेम, स्थानिक गुन्हे शाखा जळगाव यांना शनिपेठ, जळगाव भागात रवाना केले. वरील
पथकातील पोलीस अंमलदार यांनी जळगाव शहरात शनिपेठ भागात फिरुन संशयीताची माहिती घेतली असता संशयीत आरोपी
१) अक्षय मुकेश अटबाल, जळगाव, २) अक्षय आनंदा जावळे दोन्ही रा.शनिपेठ, जळगाव हे घरी मिळून आल्याने त्यांची अंग
झडती घेतली असता त्याचे अंगझडतीत प्रत्येक एकाएक असे दोन मोबाईल मिळून आले. सदर मोबाईल बाबत त्यांना
विचारपूस करता त्यांनी कळविले की, दोन्ही मोबाईल हे आम्ही दोघे व माझा मित्र रोहीत ऊर्फ रोहन पंडीत निदाने, शनिपेठ,
जळगाव अशांनी एक मोबाईल पांडे चौकातून व एक मोबाईल रिंग रोड वरुन पायी चालणान्या इसमांच्या हातातून हिस्काथुन चोरी
केल्याचे सांगितले. त्याबाबत आम्ही जिल्हापेठ पोलीस स्टेशन येथे संपर्क साधून सदर बाबत माहिती घेतली असता जिल्हापेठ
पो.स्टे. ला CCTNS नं.३६/२०२१ भादंवि ३९२,३४ व CCTNS नं. ४२/२०२१ भादंवि ३९२,३४ प्रमाणे मोबाईल संदर्भात
जबरी चोरीचे गुन्हे दाखल असून IMEI नंबर
संशयीतांचे अंगझडतीत मिळून आलेल्या मोबाईलचे IMEI नंबर हे एकच
असल्याची खात्री झाल्याने सदरचे मोबाईल जप्त करून आरोपी १) अक्षय ऊर्फ मॉडल ऊर्फ टकोरा मुकेश अटवाल वय १९
रा. गुरुनानक नगर, शनिपेंट, जळगाव, २) अक्षय आनंदा जावळे वय २५ रा. गुरुनानक नगर, शनिपेठ जळगाव यांना जिल्हापेठ
पोलीस स्टेशनला मुद्देमालासह ताब्यात देण्यात आले आहे.

Total Page Visits: 254 - Today Page Visits: 1
News Reporter
India Sting News Reporters collect and analyze information of interest, including crime, government and breaking news, and broadcast it to the public. If you have additional questions or require more information about our privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at indiastingnews@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *