चाळीसगांव प्रतिनिधी-आनंद गांगुर्डे

चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशन या नोटीसव्दारे सर्व नागरिकांना कळविण्यात येते की चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशनला सुमारे दहा वर्षापासून चोरी,अपघात,बेवारस वाहने पडून आहेत या वाहनांची यादी चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशन याठिकाणी नोटीस बोर्डावर वाहन क्रमांक ,चेसिस क्रमांक इंजिन क्र. लावण्यात आलेली आहे ज्या कोणी नागरिकांचे वाहन चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशनला जमा असेल त्यांनी खात्री करून घेऊन वाहन मालकी हक्काबाबत चे मूळ दस्तावेज सादर करून आपले वाहन परत घेऊन जावेत जर दहा दिवसात वाहन बद्दल कोणी नागरिकांनी मालकीहक्क नसल्याबाबतचे मूळ दस्तऐवज सादर न केल्याने त्या वाहनांची प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जळगाव येथून मुल्यांकन करून न्यायदंडाधिकारी तसेच माननीय कार्यकारी अधिकारी चाळीसगाव यांचेकडून कायदेशीर परवानगी घेऊन सदरची वाहने रीतसर लिलाव करून लीला ची रक्कम सरकार भरणा करण्यात येईल असे आव्हान चाळीसगाव शहर पोलिस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विजयकुमार ठाकुरवाड यांनी केले आहे.*चाळीसगांव प्रतिनिधी-आनंद गांगुर्डे* *चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशन मध्ये जमा असलेल्या वाहनांची दस्तावेज 10 दिवसात जमा करा अन्यथा लिलाव-विजय कुमार ठाकुरवाड* चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशन या नोटीसव्दारे सर्व नागरिकांना कळविण्यात येते की चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशनला सुमारे दहा वर्षापासून चोरी,अपघात,बेवारस वाहने पडून आहेत या वाहनांची यादी चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशन याठिकाणी नोटीस बोर्डावर वाहन क्रमांक ,चेसिस क्रमांक इंजिन क्र. लावण्यात आलेली आहे ज्या कोणी नागरिकांचे वाहन चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशनला जमा असेल त्यांनी खात्री करून घेऊन वाहन मालकी हक्काबाबत चे मूळ दस्तावेज सादर करून आपले वाहन परत घेऊन जावेत जर दहा दिवसात वाहन बद्दल कोणी नागरिकांनी मालकीहक्क नसल्याबाबतचे मूळ दस्तऐवज सादर न केल्याने त्या वाहनांची प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जळगाव येथून मुल्यांकन करून न्यायदंडाधिकारी तसेच माननीय कार्यकारी अधिकारी चाळीसगाव यांचेकडून कायदेशीर परवानगी घेऊन सदरची वाहने रीतसर लिलाव करून लीला ची रक्कम सरकार भरणा करण्यात येईल असे आव्हान चाळीसगाव शहर पोलिस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विजयकुमार ठाकुरवाड यांनी केले आहे.

Total Page Visits: 947 - Today Page Visits: 1
News Reporter
India Sting News Reporters collect and analyze information of interest, including crime, government and breaking news, and broadcast it to the public. If you have additional questions or require more information about our privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at indiastingnews@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *