चंद्रे ग्रामपंचायतीच्या नळपाणीपूरवठा योजनेचा विजपूरवठा खंङीत

कोल्हापूरःअनिल पाटील

चंद्रे ( ता. राधानगरी) येथील ग्रामपंचायतीच्या नळपाणी योजनेचे थकीत विज बिलापोठी विद्यूत महावितरण कंपनीने विज कनेक्शन तोङल्याने गेली दोन दिवस गावच्या पिण्याच्या पाण्याचा पूरवठा बंद आहे.त्यामूळे ग्रामस्थांची र्गेरसोय होत आहे.
कोरोणा रोगाने र्थेमान घातल्याने शासनाच्या आदेशानूसार घरफाळा आणी पाणीपट्टी वसूलीस शासनाने सवलत दिली होती. त्यामूळे या ग्रामपंचायतीची वसुली झाली नाही. मात्र पाणीपूरवठा सूरळीत सूरू होता. आजअखेर या ग्रामपंचायतीचे महावितरण कंपनीचे विज बिल सूमारे आठ लाख रूपये थकीत असल्याचे समझते.महावितरण कंपनीने विज बिल वसूलीचा धङाका सूरू केला आहे. या पार्श्वभूमीवर गावाला पाणी पूरवठा करणार्‍या योजनेचे कनेक्शन तोङले. परंतू एवढी रक्कम ग्रामपंचायत सध्या भरू शकत नाही. गेली दोन दिवस गावचा पाणीपूरवठा बंद असल्याने ग्रामस्थानां व महीलानां दूधगंगा नदी तूङूंब भरली आसताना सूद्धा पाण्यासाठी दाहीदिशा वणवण करावी लागत आहे. अजून पूढील किती दिवस पाणी पूरवठा सूरळीत होईल याबाबत साशंकता आहे.

याबाबत ग्रामपंचायती’चे सदस्य सचीन पाटील यांच्याशी संपर्क साधला आसता ते म्हणाले”” चंद्रे ग्रामपंचायतीची गेली दोन वर्ष करवसूली थकीत असल्याने ग्रामपंचायतीकङे सद्या र्पेसे शिल्लक नाहीत. परंतू आम्ही खंङीत केलेला विजपूरवठा सूरळीत करण्यासाठी प्रयत्नशिल आहोत. तरी ग्रामस्थांनी घरफाळा व पाणीपट्टी भरून ग्रामपंचायतीला सहकार्य करावे असे आव्हान ही त्यांनी केले आहे.चंद्रे ग्रामपंचायतीच्या नळपाणीपूरवठा योजनेचा विजपूरवठा खंङीत कोल्हापूरःआनिल पाटील चंद्रे ( ता. राधानगरी) येथील ग्रामपंचायतीच्या नळपाणी योजनेचे थकीत विज बिलापोठी विद्यूत महावितरण कंपनीने विज कनेक्शन तोङल्याने गेली दोन दिवस गावच्या पिण्याच्या पाण्याचा पूरवठा बंद आहे.त्यामूळे ग्रामस्थांची र्गेरसोय होत आहे. कोरोणा रोगाने र्थेमान घातल्याने शासनाच्या आदेशानूसार घरफाळा आणी पाणीपट्टी वसूलीस शासनाने सवलत दिली होती. त्यामूळे या ग्रामपंचायतीची वसुली झाली नाही. मात्र पाणीपूरवठा सूरळीत सूरू होता. आजअखेर या ग्रामपंचायतीचे महावितरण कंपनीचे विज बिल सूमारे आठ लाख रूपये थकीत असल्याचे समझते.महावितरण कंपनीने विज बिल वसूलीचा धङाका सूरू केला आहे. या पार्श्वभूमीवर गावाला पाणी पूरवठा करणार्‍या योजनेचे कनेक्शन तोङले. परंतू एवढी रक्कम ग्रामपंचायत सध्या भरू शकत नाही. गेली दोन दिवस गावचा पाणीपूरवठा बंद असल्याने ग्रामस्थानां व महीलानां दूधगंगा नदी तूङूंब भरली आसताना सूद्धा पाण्यासाठी दाहीदिशा वणवण करावी लागत आहे. अजून पूढील किती दिवस पाणी पूरवठा सूरळीत होईल याबाबत साशंकता आहे. याबाबत ग्रामपंचायती’चे सदस्य सचीन पाटील यांच्याशी संपर्क साधला आसता ते म्हणाले”” चंद्रे ग्रामपंचायतीची गेली दोन वर्ष करवसूली थकीत असल्याने ग्रामपंचायतीकङे सद्या र्पेसे शिल्लक नाहीत. परंतू आम्ही खंङीत केलेला विजपूरवठा सूरळीत करण्यासाठी प्रयत्नशिल आहोत. तरी ग्रामस्थांनी घरफाळा व पाणीपट्टी भरून ग्रामपंचायतीला सहकार्य करावे असे आव्हान ही त्यांनी केले आहे.

Total Page Visits: 400 - Today Page Visits: 2
News Reporter
India Sting News Reporters collect and analyze information of interest, including crime, government and breaking news, and broadcast it to the public. If you have additional questions or require more information about our privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at indiastingnews@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *